10

Şubat
2016

Eryaman tesisatçı , 05448752495 , Eryamanda tesisatçı

Yazar: admin  |  Kategori: Eryaman Tesisat  |  Eryaman tesisatçı , 05448752495 , Eryamanda tesisatçı için yorumlar kapalı  |  

eryaman tesisatçıEryaman tesisatçı, Eryaman tesisat olarak yıllardır tesisat konusunda hizmet vermiş tercübeli elemanlarımızla sizlere her konuda elimizden geleni yapmak için çaba göstermekteyiz. Eryaman tesisatçı istediğiniz zaman arıyabilir sorunlarınızı en hızlı bir şekilde çözüm imkanı tanımaktadır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Tuvalet Tesisatı
Eryaman tesisatçı,Tuvalet içerisinde alaturka ya da alafranga tuvalet taşlarından birisi kullanılır. Tuvalet içerisinde el yıkamak için bir lavabo bulunur. Tesisatçı, taharet musluğu için soğuk su tesisatı, lavabo için sıcak ve soğuk su tesisatını sıva altı olarak çekmelidir. Lavabo için  50, alafranga veya alaturka tuvalet pis su bağlantısı için  100 ölçüsünde bağlantı ağızları hazırlamalıdır. Havalandırma için uygun çekiş varsa küçük buzlu cam kullanılabilir. Eryaman tesisatçı, Çekiş uygun değilse radyal fanlı aspiratörlerle tuvaletin havalandırması sağlanabilir. Kâğıtlık, sabunluk, havluluk metal ya da seramikten monte edilebilir.

Yüzme Havuzu Tesisatı
Yüzme havuzları, sağlık ve spor tesisleri olup çok çeşitli şekilleri vardır. Yüzme havuzlarını özel, genel, açık veya kapalı olarak gruplamak mümkündür. Tesisat açısından en karmaşık olanı, olimpik kapalı yüzme havuzlarıdır. Eryaman tesisatçı, Havuz ilk doldurulduktan sonra havuz suyu, devamlı olarak sirkülasyon pompaları ile filtreler ve gerekiyorsa ısıtıcı üzerinden geçilerek sirkülasyonu sağlanır. Böylece havuz suyu temizlenir ve
ısıtılır. Bu devreye dozaj pompaları ile çeşitli kimyasal maddeler eklenerek mikropların ölmesi ve yosunların temizlenmesi sağlanır. Eryaman tesisatçı, Tesisatçının bu tesisatları ve akış şemalarını iyi planlaması gerekir.

Kullanım Sularında Alınması ve Takip Edilmesi Gerekli

Kullanım sıcak suyu:
1. Tesis soğuk su tankları, yılda en az bir kez olmak üzere temizliğe tabi tutulmalıdır.
2. Soğuk su depoları, günlük maksimum su tüketiminin üzerinde su depoluyorsa, mevcut su içinde sürekli bir dezenfeksiyon sağlanmalıdır ve depodaki suyun kendi içinde günde en az 1-2 kez sirkülasyonu sağlanmalıdır.
3. Su depoları, temiz bir mahalde ve yerden yükseltilmiş olmalıdır. Depoların dış etkenlerden kirlenmesine olanak tanınmamalıdır.
4. Soğuk suyun 250C nin altında depolanmasına dikkat edilmelidir ve su sıcaklığı günde 2 kez ölçülerek kayıt altına alınmalıdır.
5. Tüm su boruları izole edilmelidir. (Böylece yoğuşma önlenerek korozyon riski azaltılır. Bu ise tesisatın ömrünü uzatır ve Legionella’nın çoğalmasını engelleyen bir faktördür.)
6. Su dağıtım sisteminde; su akımının olmadığı veya çok yavaş olduğu noktalar var ise bu noktalar tespit edilerek ortadan kaldırılmalıdır.
7. Tesisatın uzun süre kullanılmadığu durumlardaki konutlarda musluk, batarya ve duş başlıklarından su 5 dk. kadar akıtılmalıdır.

Kullanım sıcak suyu:
1. Eryaman tesisatçı, Sıcak su tankları üzerinde bir boşaltım hattı bulunmalıdır ve tanklar belli periyotlarda (3 ayda bir) boşaltılarak, dipte oluşan çamur tortusu ile tank çeperlerinde oluşan kireç ve tortu temizlenmelidir .
2. Sıcak su tanklarının iç yüzeyleri, kir tutmayan ve temizlenebilen bir malzeme ile kaplanmalıdır.
3. Tanka dönüş suyu sıcaklığı ise minimum 50oC olmalıdır.
4. Tüm sıcak su boruları izole edilmelidir.
5. Sirkülasyon pompa yedekleri, sürekli çalışmaz durumda bırakılmamalıdır.Eryaman tesisatçı,  Haftada bir pompalar dönüşümlü kullanılmalıdır.

Kullanım Sularında Legionellaya Karşı Dezenfeksiyo Yöntemleri
1) Termik dezenfeksiyon: Legionella nüfusunun % 90’ı 600 C sıcaklıkta yaklaşık yarım saat içerisinde ölmektedir. 700 C sıcaklıkta ise teorik olarak yaşamaları mümkün olmamasına ragmen uygulamada çeşitli nedenlerden dolayı pek mümkün olmamaktadır. Bu yöntem bir yok etme prosesi değildir, gelişme ve çoğalmayı önlemek için sürekli uygulamak gerekir.
2) Ultraviyole ışık ile muamele: Etkisinin kısa olması, biyofilm (doğada bulunan mikroorganizmaların canlı veya ölü yüzeyler üzerine yapışarak oluşturdukları tabaka.) içerisine etkili olmaması dolaysıyla tek başına lejyonella dezenfeksiyonu için önerilen bir yöntem değildir.
3) Ozonlama: Güçlü bir antitoksidan olması avantaj olarak değerlendirilmesine ragmen, etkisinin kısa olması, kuruluş ve kullanım maliyetlerinin yüksekliği ve biyofilm içerisnde bakteriye etkili olmaması dezavantajıdır.
4) Gümüş ve Bakır iyonizasyon yöntemi: Lejyonella dezenfeksiyonunda etkinliğinin çeşitli araştırmalarda gösterilmesine ragmen, aksi çalışmalarda mevcuttur. Uzun süre kullanımında tolerans geliştiğini bildiren çalışmalar mevcuttur. Eryaman tesisatçı, Yüksek ısıda etkinliğinin olmaması, kuruluş maliyetinin yüksek olması ve takibi için özel ekipman gerektirmesi dezavantajlarıdır.
5) Klorlama: Güçlü bir antitoksidan olması, ucuz ve kullanımın kolay olması, diğer mikroorganizmalara etkili olması avantajlarıdır. Eryaman tesisat, eryaman tesisatçılar, Eryaman su tesisatı, Eryaman tesisat işleri, Eryaman tesisatçılar, eryamanda tesisatçı, Ancak uygulamasının uygun olduğu dozlarda 0.4-0.8 ppm. Lejyonellaya
etkinliği zayıftır. Kısa süreli yüksek doz uygulamaların kanserojen etki, tat ve koku bozuklukları, giysilerde ve bitkilerde deformasyon ve sistemde ciddi korozif etki gibi birçok sakıncaları mevcuttur.
6) Monokloramin: Biyofilm içersindeki bakterilere güçlü etkinlik, etki süresinin uzun olması ısıdan etkilenmeme, yüksek pH’larda etkin olması kullanım dozlarında tat ve koku bozukluğu, giyecek ve bitkilerde deformasyona yol açmaması, kanserojen yan etkilerinin ve korozif etkisinin minimum olması avantajlarıdır. Oksidasyon gücünün klora göre daha zayıf olması, klorla eşit seviyede etkinliğe ulaşması için altı kat süre geçmesi(ilk uygulamada) yani acil dezenfeksiyonda kullanılamaması dezavantajlarıdır.
7) Kombine yöntemler: Dezenfeksiyonun etkinliğini arttıran, alternatif yöntemlerdir. Birden fazla dezenfeksiyon yönteminin kullanılmasının ek maliyet getirmesi haricinde başka bir dezavantajı yoktur.
a) Klor ve Kloramin
b) Klor dioksit ve Kloramin
c) Ozon ve Klor
d) Ozon ve Kloramin
e) UV ve Klor
f) UV ve Kloramin

Cicektesisat.net – Ankara tesisat, sincan tesisat, etimesgut tesisat, eryaman tesisat, su ve elektirik işleriniz itina ile yapılır.

Sincan Tesisat - Eryaman Tesisat - Ankara Tesisat - Etimesgut Tesisat - Emirler Tesisat - Fatih Tesisat - Elvankent Tesisat