9

Şubat
2016

Sincanda tesisatçı 05448752495 sincan su tesisat, sincan tesisat

Yazar: admin  |  Kategori: Sincan Tesisat  |  Sincanda tesisatçı 05448752495 sincan su tesisat, sincan tesisat için yorumlar kapalı  |  

Suyun Özellikleri

Suyun Kalitesini Belirleyen Özellikler

Su geçtiği toprak tabakalarının özelliklerine göre değişir. Toprak tabakalarından aldığı tuzlar ve minerallere göre, tadı ve kokusu değişir. Yer üstüne çıkan suya çeşitli mikroplar ve bakteriler karışabilir. Bitki artıkları, çamur ve diğer asılı maddeler suyun görüntüsünü bozar. Sincan tesisatçı uyun içinde bulunan bu maddelerin oranı, suyun kalitesini ve hangi alanda kullanılacağını belirtir.

Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik Özellikleri

Fiziksel Özellikler

Sincan tesisatçı gözle görülebilen ve su içinde çözünür durumda olmayan, hissedilen ve kolay ayrıştırılabilen maddelerin sudaki oranı suyun fiziksel özelliğini belirler. Bunlar suyun kokusu,lezzeti,rengi, berraklığı ve sıcaklığıdır.

Koku ve Lezzet: Sincan tesisatçı yosun ve benzeri maddeler suyun tadını değiştirir ve kötü kokmasına neden olur. Suda erimiş halde bulunan oksijen ve karbondioksit gazları, suya hoş bir lezzet verir.

Renk: Suda erimiş ya da asılı bulunan koloidal organik maddeler suya renk verir.

Berraklık: Yosun ve diğer yabancı maddeler suya bulanıklık verir. Bu maddeler zamanla tesisat araç ve gereçlerin dibine çökerek zarar verir.

Sıcaklık: İçme suyunun sıcaklığı yaklaşık olarak 7–12º C arasında olmalıdır.

Kimyasal Özellikler

Suyun kimyasal özelliğini, Suya genellikle topraktan karışan bazı kuvvetli asitler, tuzlar ve bazı gazların su içinde eriyik durumda bulunması belirler. Sincanda tesisatçı kalsiyum ve magnezyum bikarbonatları geçici sertliği (veya karbonat sertliğini) yine bu elementlerin klorür, nitrat, sülfat, fosfat ve silikatları ise kalıcı sertliği (veya karbonat olmayan sertliği) verir. Her iki sertliğe birden sertlik bütünü denir. Geçici sertlik bikarbonatlardan ileri geldiğinden, suların kaynatılması ile giderilir. Halbuki kalıcı sertlik kalsiyum ve magnezyum sülfat ve klorürden ileri geldiği için kaynatılmakla giderilemez.

Çeşitli sertlik birimleri vardır. Bunlardan en çok kullanılanları şunlardır

  1. FRANSIZ SERTLİK DERECESİ (FS) : Litrede 10 mg kalsiyum karbonat kapsayan

suyun sertliği, 1 Fransız Sertlik Derecesidir.

  1. İNGİLİZ SERTLİK DERECESİ (IS) : 1 galon (0,7 litre) suda 10 mg kalsiyum karbonat

kapsayan suyun sertliği, 1 İngiliz Sertlik Derecesidir.

  1. ALMAN SERTLİK DERECESİ (AS) : Litrede 10 mg kalsiyum oksit(CaO) kapsayan

suyun sertliğidir.

  1. AMERİKAN SERTLİK DERECESİ : 1 grain (0,0648 gr) CaCO3/Amerikan galonu

(3,785 lt)

  1. RUS SERTLİK DERECESİ : 0.001 g Ca/lt

1 FS = 0,56 AS = 0,7 IS = 10 ppm Yukarıdaki rakamsal bilgileri tablo olarak verecek olursak, ppm Derece

CaCO3 İngiliz Amerikan Frans.

Alman Rus ppm veya CaCO3 1.00 0,07 0,058 0,10 0,056 0,40

Ing. Sert .Derecisi 14,19 1,00 0,83 1,43 0,80 5,72

Amer. Sert. Derece. 17,16 1,20 1,00 1,72 0,96 6,86

Fran. Sert. Derec. 10,0 0,70 0,58 1,00 0,56 4,00

Alman Ser. Derece. 17,86 1,25 1,04 1,79 1,00 7,14

Rus Sertlik Der. 2,50 0,18 0,15 0,25 0,14 1,00

meq CaCO3 50,00 3,50 2,90 5,00 2,80 20,04

Sincan tesisat suyun sertliğinin kalıcı ve geçici sertliğin toplamı olduğunu belirtmiştik.

  1. a) Geçici Sertlik ( Karbonat Sertliği )

Kalsiyum ve magnezyum iyonlarının suda çözünmüş olan bikarbonatlarından ileri

gelir. (Kalsiyum bikarbonat Ca(HCO3)2 ve magnezyum bikarbonat Mg(HCO3)2 ). Suyun

ısıtılması ile sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonları, çöktürülerek uzaklaştırıldığı için (CO2

da uçar) geçici sertlik adı verilmiştir. Reaksiyonları şu şekildedir ;

Ca(HCO3)2 ====== CaCO3 + CO2 + H2O

Mg(HCO3)2 ====== MgCO3 + CO2 + H2O

  1. b) Kalıcı Sertlik ( Karbonat Olamayan Sertlik )

Sülfat (SO4

=), Klorür (Cl-) ve Nitrat (NO3) iyonlarının meydana getirdiği sertliktir.

Bunlar ;

Kalsiyum sülfat CaSO4

Magnezyum sülfat MgSO4

Kalsiyum klorür CaCl2

Magnezyum klorür MgCl2

Kalsiyum nitrat Ca(NO3)2

Magnezyum nitrat Mg(NO3)2 ve kısmen de diğer bileşiklerden meydana gelir.

Sular sertlik derecelerine göre:

Çok Yumuşak 0–5 Fr 3. Orta Sert 10–20 Fr 5. Çok Sert >30 Fr

Yumuşak 5–10 Fr 4. Sert 20–30 Fr

Biyolojik Özellikler

Sincan tesisat suda bulunan organizmaların en küçüklerinden biri olan bakteriler suyun biyolojik özelliğini belirtir. Bakterilere özellikle yer üstü sularında rastlanır. Suya bakterinin bulaşması, yer üstünde, çevreden olur. Suda yaşayan bakteriler çok çeşitlidir. Sincan tesisat bunların hepsi zararlı değildir. Zararlı olanların başında tifo, para tifo, basilli, dizanteri ve kolera bakterileri gelir. İçme suyu şebekesine girişlerden alınan 100 ml numunelerde koli form gurubundan herhangi bir bakteri bulunmamalıdır. İçme suyu şebekesinden alınan 100 ml’lik numunelerden %95’inde koli form gurubundan herhangi bir bakteri olmamalıdır. Bu, 100 numune tahlil edildiği zaman en fazla 5 numunede koli form gurubu bakterilerin bulunmasına müsaade edilebileceği manasına gelir.

Ankara sincan tesisatçı, ankara sincan fatih tesisatçı, sincanda tesisatçı, sincan sıhhi tesisat, sincan tesisatçılar, sincan tesisat firmaları, sincan tesisat ustası, sincanda ustalar, sincan su arıza, sincan kaçak tespiti

Cicektesisat.net – Ankara tesisat, sincan tesisat, etimesgut tesisat, eryaman tesisat, su ve elektirik işleriniz itina ile yapılır.

Sincan Tesisat - Eryaman Tesisat - Ankara Tesisat - Etimesgut Tesisat - Emirler Tesisat - Fatih Tesisat - Elvankent Tesisat